Landbouw project

Landbouw project

Congo is het tweede grootste land in Afrika met 71 miljoen inwoners en het achttiende meest bevolkte land ter wereld.

Veel inwoners van het land leven in armoede en Stichting Misa wil de bevolking graag helpen met het organiseren van goede oogsten en het bevorderen van samenwerking tussen de boeren, zodat zij eten op tafel krijgen voor hun kinderen. De grond van Congo is heel vruchtbaar maar de boeren hebben behoefte aan adequaat gereedschap.

De VN heeft sinds haar oprichting de toegang tot voldoende voeding vastgelegd als een recht van het individu én een collectieve verantwoordelijkheid. Meer dan 75 % van de Congolezen is werkzaam binnen de landbouw, maar sinds bijna dertig jaar is de situatie er ernstig op achteruit gegaan.

Er bestaan verschillende soorten beperkingen voor de kleine boeren en de organisaties die de landbouwontwikkeling in de weg staan. Deze beperkingen betreffen vooral de productie, de bewaring en de verwerking, het transport en de verkoop, de toegang tot de grond en de versterking van de capaciteiten. Onvoldoende productiemiddelen, zaad, klein gereedschap, tractor, onvoldoende technische opleidingen, het niet valoriseren van de traditionele landbouwpraktijken. Momenteel worden de landbouwgronden onvoldoende benut, waarbij dan meestal nog gewerkt wordt met zaad of dieren, welke weinig productief zijn. Een duurzaam landbouwmodel promoten volgens een agro-ecologische benadering moet meer opleveren. De kwestie van het model van landbouwontwikkeling is, dat het moet worden aangemoedigd, en is van essentieel belang. Er zijn in de DRC heel wat uitdagingen op het gebied van milieu, die in aanmerking moeten worden genomen. Het is noodzakelijk de harmonisering van de landbouwmodellen met betrekking tot milieubewuste landbouw(aarde, water, bomen) te verbeteren.