Landbouw project

Landbouw project

Congo is het tweede grootste land in Afrika met ongeveer 103 miljoen inwoners (in 2023) en het vijftiende meest bevolkte land ter wereld.

Veel inwoners van het land leven in armoede. Stichting Misa wil de bevolking graag helpen met het organiseren van goede oogsten en het bevorderen van samenwerking tussen de boeren, zodat zij eten op tafel kunnen krijgen voor hun kinderen. De grond van Congo is heel vruchtbaar, maar de boeren hebben o.a. behoefte aan adequaat gereedschap.

De Verenigde Naties (VN) heeft sinds haar oprichting de toegang tot voldoende voeding vastgelegd als een recht van het individu én een collectieve verantwoordelijkheid. Meer dan 75% van de Congolezen is werkzaam binnen de landbouw, maar sinds bijna dertig jaar is de situatie er ernstig op achteruit gegaan.

Er zijn verschillende soorten beperkingen voor kleine boeren en organisaties, die de landbouwontwikkeling in de weg staan. Deze beperkingen betreffen vooral de productie, de opslag en de verwerking, het transport en de verkoop, de toegang tot de grond en de vergroting van capaciteiten. Daarnaast zijn er onvoldoende productiemiddelen, zaden en inzaaiingsmiddelen, klein gereedschap, tractoren en andere machines, en onvoldoende technische opleidingen. Ook is er weinig benutting van de traditionele landbouwpraktijken. Momenteel worden het landbouwgrond onvoldoende benut, waarbij meestal nog gewerkt wordt met los zaad of dieren. Dit heeft een lage productiviteit.

Daarnaast zijn in de DRC heel wat uitdagingen op het gebied van milieu. Het is noodzakelijk dat er harmonisering van de landbouwmodellen met betrekking tot milieubewuste landbouw (o.a. aarde, water, bomen) plaatsvindt.

Al het bovenstaande meegenomen zou een duurzaam landbouwmodel volgens een agro-ecologische benadering veel meer kunnen opleveren. Het is van essentieel belang dat het model van de landbouwontwikkeling wordt aangemoedigd. Daar wil dit project op focussen.

Coördinator landbouwproject is Mr. Mado-mbala (+243-814604466)