Bestuur in DR Congo

Team in D.R. Congo

Het lokale team in DR Congo bestaat volledig uit vrijwilligers. Er is een bestuur, jongerenteam en begeleiding. Graag laten wij u kennis maken met het bestuur van Misa in D.R. Congo. 

Bestuur 

  • Voorzitter: Mr. Zephirin-Musoko (+243991302858)
  • Vice president: Mr. Sylvain Mbolo Ohangana (+243907016252) | sylvainmbolo@gmail.com
  • Secretaris: Mw. Landu Nungu Veronique (+243896284743) |landuveronique@gmail.com
  • Penningmeester: Mr. Constant Bunduki Alvin (+243903401444) | alvinbunduki@gmail.com
  • Assistent penningmeester: Mw. Omekoko Makonga Veronique (+243820056620)
  • Assistent secretaris: Mw. Koyenyi Ngwa Antho (+243899230581)

Het bestuur neemt vaak deel aan trainingen om de capaciteit te versterken. Dit gebeurt in samenwerking met Impulsis Congo Groep en is gestart in 2012.

 

Accommodaties

Onze stichting heeft zich toegewijd aan het creëren van positieve veranderingen in Congo, en een van de manieren waarop we dit realiseren, is door middel van onze diverse accommodaties verspreid over verschillende locaties.

Onze Terreinen

1. Groot Terrein nabij de Hoofdstad: Op slechts 15 km van de hoofdstad bevindt zich ons uitgestrekte terrein van maar liefst 8 hectare. Hier zetten we ons in voor uiteenlopende projecten en initiatieven om de lokale gemeenschap te ondersteunen.

2. Terrein in de Wijk Mazala: Daarnaast zijn we trots eigenaar van een ruim terrein in de wijk Mazala. Dit biedt ons de mogelijkheid om specifieke programma’s en activiteiten te organiseren die gericht zijn op de behoeften van deze specifieke gemeenschap.

Onze Voorzieningen

1. ICT-Centrum: Op een van onze terreinen hebben we een modern ICT-centrum gevestigd. Hier bieden we trainingen en educatieve programma’s aan om digitale vaardigheden te bevorderen. Bekijk de foto’s op onze website om een glimp op te vangen van dit centrum.

2. Naaiatelier: In lijn met ons streven naar duurzame ontwikkeling herbergt een van onze accommodaties een bloeiend naaiatelier. Lokale gemeenschapsleden krijgen hier de kans om vaardigheden te ontwikkelen en ambachten te leren die hen kunnen helpen bij het opbouwen van een betere toekomst.

3. Kantoorruimte: Om effectief te werken aan onze missie, hebben we een toegewijd kantoor opgezet op een van onze locaties. Hier coördineren we projecten, onderhouden we contact met partners en streven we ernaar onze doelen te bereiken.

 

Partners in D.R. Congo 

Voor de uitvoering van onze ontwikkelingsprojecten werken wij graag met onze lokale partner foundation Misa Congo. De capaciteitsversterking van onze partners is een prioriteit. De lokale leiders kunnen al dit werk echter niet doen zonder Nederlandse steun en inzet. Ze willen aan de slag en zijn heel enthousiast, maar er niet voldoende geld en materialen, waardoor het werk wordt vertraagd of komt stil te liggen.

Foundation Misa in Congo is een zuster organisatie die samen werkt met Stichting Missionnaire du Salut in Nederland zij zijn samen hoofdverantwoordelijk voor de voortgang en de duurzaamheid van alle projecten en voor de terug plaatsing en de integratie van kansarme kinderen in de maatschappij. Tevens zijn beide stichtingen verantwoordelijk voor het overbrengen van informatie. Stichting Misa Nederland rapporteert de voortgang aan leden, sympathisanten, de gemeenschap en andere betrokkenen. Donateurs en sponsors worden via de Missionnaire du Salut Nieuwsbrief en de website, www.missionaire-du-salut.org, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het project.

De stichting maakt gebruik van de sociale verbondenheid van mensen. Hierdoor kan zij een goede omgang met mensen garanderen. De stichting is mensgericht en gebaseerd op vertrouwen tussen medewerkers en jongeren.