Onze Geschiedenis

Stichting Misa, op 11 februari 2009 door Teme Sawa Punge (Mamy), is voortgekomen uit een diepgewortelde overtuiging dat een inclusieve multiculturele samenleving de sleutel vormt tot een harmonieuze toekomst voor Nederland. Onze organisatie vindt haar oorsprong in de gedeelde droom van een groep toegewijde vrijwilligers, die vastbesloten waren om een verschil te maken in het leven van mensen die kwetsbaar waren in onze samenleving.

In de loop der jaren hebben we ons toegewijd aan het bevorderen van integratie en emancipatie, met een speciale focus op de meest kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen. Door middel van diverse programma’s en activiteiten hebben we gestreefd naar het creëren van eerlijke kansen voor iedereen, het bevorderen van sociaal-economische opportuniteiten, het faciliteren van ontmoetingen tussen migranten en Nederlanders, en het benutten van capaciteiten en talenten.

Onze reis begon met kleine, lokale initiatieven die gericht waren op het bieden van ondersteuning aan mensen die zich vaak aan de zijlijn van de samenleving bevonden. Gedreven door onze passie voor gelijkheid en diversiteit, hebben we stap voor stap ons werkgebied uitgebreid en onze activiteiten verder ontwikkeld.

Gedurende de jaren hebben we talloze levens aangeraakt en gemeenschappen samengebracht. Onze organisatie heeft zich ingezet voor het bieden van educatieve kansen, het verstrekken van voorlichting, het organiseren van dialoogtafels en het ondersteunen van sociaal en familiaal herstel voor straatkinderen. We hebben niet alleen individuen geholpen om hun potentieel te ontwikkelen, maar ook bruggen gebouwd tussen verschillende culturele groepen, met respect voor ieders unieke achtergrond.

Wat Stichting Misa drijft, is de overtuiging dat iedereen, ongeacht hun afkomst, in staat is om bij te dragen aan de samenleving en hun eigen leven te verbeteren. Onze geschiedenis is getekend door de vele succesverhalen van de mensen die we hebben ondersteund en de positieve veranderingen die we hebben aangebracht in gemeenschappen over heel Nederland.

Hoewel we trots zijn op wat we hebben bereikt, realiseren we ons ook dat er nog veel werk aan de winkel is. Onze toewijding aan het streven naar een inclusieve multiculturele samenleving blijft onwankelbaar. Samen met onze partners, vrijwilligers en supporters blijven we ons inzetten voor een Nederland waarin diversiteit wordt gevierd, gelijkheid wordt gekoesterd en iedereen de kans krijgt om te bloeien.

Dankzij uw steun kunnen we blijven bouwen aan een betere toekomst voor iedereen. Word deel van onze missie en samen kunnen we het verschil maken.

 

Anbi status

Stichting Misa is ANBI-gecertificeerde instelling. Uw eenmalige gift is onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie onder de button ‘fiscale aftrekbaarheid giften’ of op de website van de belastingdienst.