Missie en visie

Maak kennis met Stichting Misa via een korte introductie presentatie. Klik op de dikgedrukte tekst.

Missie 

Stichting Misa zet zich in voor een inclusieve multiculturele samenleving in heel Nederland. Onze missie is het bevorderen van integratie en emancipatie, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen. Wij streven naar het versterken van sociale cohesie tussen migranten en autochtone gemeenschappen door eerlijke kansen te creëren voor iedereen, sociaal-economische opportuniteiten te bevorderen, ontmoetingen te faciliteren tussen migranten en Nederlanders, en het benutten van capaciteiten en talenten.

Visie 

In onze visie geloven wij in een Nederland waarin diversiteit wordt omarmd en waarin iedereen gelijke kansen en rechten heeft. Wij streven naar een samenleving waarin mensen, ongeacht hun afkomst, religie of achtergrond, met respect en begrip met elkaar samenleven. Stichting Misa streeft naar een toekomst waarin integratie en inclusie vanzelfsprekend zijn, waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar potentieel te ontwikkelen en bij te dragen aan een harmonieuze samenleving.

Onze Kernwaarden

  1. Gelijkheid: Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, religie of sociaal-economische achtergrond.
  2. Diversiteit: Wij omarmen diversiteit en waarderen de verschillen tussen mensen als een verrijking voor onze samenleving.
  3. Empowerment: Wij streven ernaar om individuen, met name vrouwen en kinderen, te empoweren door educatie, training en ondersteuning, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
  4. Solidariteit: Wij geloven in solidariteit en samenwerking tussen verschillende gemeenschappen om een sterke en veerkrachtige samenleving te bouwen.
  5. Innovatie: Wij stimuleren innovatieve benaderingen om de uitdagingen van integratie en emancipatie aan te pakken, en we streven naar continue verbetering van onze programma’s en activiteiten.

Met deze missie, visie en kernwaarden streven wij ernaar om een positieve impact te hebben op de levens van mensen in Nederland en bij te dragen aan een inclusieve en harmonieuze samenleving waarin iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft.

Samen zijn we sterk.