Stichting Misa zet zich in voor een inclusieve multiculturele samenleving in heel Nederland. Ook zijn wij actief in Democratische Republiek Congo. Onze missie is het bevorderen van integratie en emancipatie, vooral voor kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen. We streven naar versterking van sociale cohesie tussen migranten en autochtone gemeenschappen. Onze activiteiten, waaronder taallessen, dialoogtafels, educatieve training, voorlichting en sociaal en familiaal herstel voor straatkinderen, zijn gericht op het verwezenlijken van deze doelen.

Join us in building a diverse and harmonious society for all!

“In DR Congo, waar armoede heerst door jaren van oorlog en onrust, heeft Stichting Misa als doel straatkinderen te herenigen met hun families, onderwijs voor kinderen te bevorderen, vrouwen te emanciperen, en het opzetten en ondersteunen van kleine bedrijven en projecten.”

 

“In Nederland streven wij ernaar kwetsbare groepen, waaronder kinderen en vrouwen met een migratieachtergrond, te ondersteunen bij hun participatie in de samenleving en bevorderen wij de sociale cohesie tussen diverse bevolkingsgroepen door middel van advies, voorlichting en diverse activiteiten zoals taallessen, naailessen, buurtbijeenkomsten en jeugdvakantie-activiteiten, verspreid over steden zoals Rotterdam, Delft, Schiedam en Delfshaven.”