Vacatures

Fondswerver 

Omschrijving

Werkzaamheden: ·Het schrijven van aanvragen, het goed verwoorden van de doelstellingen en het weten te vinden van de juiste mensen, middelen en fondsen. Jij wordt samen met de voorzitter de expert op dit gebied. Als je wilt kan je voor de hele stichting aan de slag, maar de start ligt in de fondsenwerving voor het huiskamerproject in Lansingerland.

Als je dit wilt doen om als student een portfolio op te bouwen ben je ook van harte welkom.

Werktijden:
Waarschijnlijk 2-4 uur per week, tijdsbesteding is in overleg en is wisselend.

Wij vragen:

 • Iemand die duidelijk en goed kan schrijven (vlotte pen).
 • Iemand die zich verbonden voelt met de doelstellingen van de stichting.
 • Bijwonen van bestuursvergaderingen (1 x per maand).
 • Enige ervaring met fondswerving of in staat om je hierin in te werken.
 • Initiatiefrijke persoonlijkheid, gericht op samenwerking.
 • Iemand die zich voor tenminste een jaar aan de stichting wil verbinden.

Wie zijn wij?

In Lansingerland hebben we een multicultureel huiskamerproject voor jongeren. Dit is recent gestart maar er zijn al 15 actieve deelnemers van 16-25 jaar. We willen dit verder uitbouwen om meer jongeren te bereiken. Hiervoor hebben we geld nodig.

Internationaal: Duizenden kinderen leven in Congo onder erbarmelijke omstandigheden, als gevolg van armoede en oorlogen die al lang duren. Deze stichting helpt hen.

Interesse?  Reageer dan op deze vacature! 
Wilt u eerst meer informatie? Neem via info@viplansingerland.nl  contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt Lansingerland. Het VIP helpt u graag verder!

Maak jij onze stichting zichtbaar…

Omschrijving

Werkzaamheden:
Als vrijwilliger wordt je onderdeel van ons team. Jou focus ligt op PR en communicatie. We willen als multiculturele huiskameractiviteit en als stichting graag meer zichtbaar zijn in 

De huiskameractiviteit is al opgestart. Er doen op dit moment ongeveer 15 jongeren mee. Zij zijn heel enthousiast en betrokken. Onderwerpen die tijdens de activiteit aan de orde komen zijn bijvoorbeeld werken, de samenleving en veiligheid. Vanuit deze informatieve en coachende start willen we jongeren meer bewustmaken van de mogelijkheden in de gemeente. Hiervanuit wordt samenwerking gezocht met (maatschappelijke) organisaties.

Werktijden: 

 • In overleg. Tijdsinvestering is ongeveer 1-2 uur per week.
 • Er is overleg met het team (frequentie wordt nog vastgesteld / mogelijk 1x per maand).

Bijzonderheden:

 • Je bent een handige schrijver: mailtjes, websiteteksten en persberichten zijn voor jou geen probleem. De voorzitter van de stichting neemt je mee in de inhoud. Je wordt door haar ingewerkt. 
 • Er wordt een vrijwilliger gezocht die zich verbonden voelt met de doelstellingen van de stichting. 
 • Een keer per jaar komen de vrijwilligers van de stichting informeel bij elkaar. Zo leer je elkaar ook kennen. 

Wie zijn wij?
Stichting Missionaire du Salut is een kleine particuliere (internationale) stichting. Er werken allen vrijwilligers.
De stichting is actief in Lansingerland, Delft en Rotterdam. In Lansingerland hebben we een huiskameractiviteit, in Delft hebben we een taalproject en in Rotterdam hebben we een dialoogtafel.

Internationaal is ons streven om jaarlijks tenminste vijftien kinderen terug te plaatsen en elk jaar minstens tien adoptieouders/gastgezinnen te vinden. Door scholen en een veilig dak boven hun hoofd te geven, willen we hun een kans op een betere toekomst bieden.

Interesse?  Reageer dan op deze vacature! 
Wilt u eerst meer informatie? Neem via info@viplansingerland.nl contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt Lansingerland. Het VIP helpt u graag verder!

Activiteit begeleider 

Wij zoeken iemand die wil en kan bouwen aan het versterken van onze organisatie en team! Door het verzorgen van taalles bij ons vrouwen groepje

De doelstelling van Stichting Misa is het bevorderen van integratie, uitwisselen van kennis, participatie van alle migranten in de Nederlandse samenleving, ontmoeting creëren tussen migranten en bewoners in de NL. 

Stichting Misa wil haar werk starten in deze drie gemeentes: Om meer ontmoeting te creëren tussen migranten bewoners en autochtonen bewoners, alle west Afrikaanse stimuleren voor meer participatie, 

 • Delf /Wippolder en Centrum
 • Rotterdam Noord 
 • Lansingerland 

Jouw Taken:

 je bent het geheugen en het geweten van ons team in Wippolder, goed schrijven en lezen van Nederlands.   

 • Administratie in haar geheel kennen, contact onderhouden tussen leden binnen Misa en met diverse organisaties. Ledenadministratie en archieven van de leden maken. Notulen en actielijsten maken. Vergaderingen plannen en houdt de opvolging van de actie lijn in de gaten. Je bent de contactpersoon voor de inkomende e-mailberichten voor de stichting en het bestuur. 
 • Bedekken, plan maken en uitvoeren van activiteiten
 • Geloven aan de missie en visie van de stichting
 • Correspondentie in Nederlands en Frans
  Speelt een belangrijke rol bij het opstellen en tijdig beschikbaar stellen van alle vereiste van al activiteiten en beslissing.
  Contact onderhouden met andere organisaties, instelling, bedrijven in Nederland.
 • Activiteiten
 • Kennis van subsidie/Fondsen verwerven 
 • Contact zoeken met de pers, media, radio, kranten
 • Promoten van de stichting
  Schrijven van begroting, draaiboek, verslagen
  Bedenken en mede uitvoeren van activiteiten.

Wij vragen:

 Een ondernemend en initiatiefrijk iemand die wil en kan bouwen aan de organisatie/groep

Tijdsinvestering: 2-6 uur per week

Interesse?  Reageer dan op deze vacature! 
Wilt u eerst meer informatie? Neem via info@viplansingerland.nl contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt Lansingerland. Het VIP helpt u graag verder!

Administrative 

Je bent het geheugen en het geweten van de organisatie 

Taken

 • registratie order maken, 
 • verslagen maken, administratie in haar geheel kenen, 
 • correspondentie verzorgen, 
 • contact onderhouden tussen leden binnen stichting Misa en communicatie houden met diverse organisaties,
 • Ledenadministratie en archieven van de leden maken,
 • Notulen en actielijsten maken, 
 • Bewaak van de procedures,
 • Vergaderingen plannen voor en houdt de opvolging van de acties lijn in de gaten, 
 • Oplet dat de wettelijk in order blijft bij de wetgeving  op te volgen,
 • Schrijven van brieven en uitnodigingen,
 • Je ben de contactpersoon voor de inkomen e-mailberichten voor de  stichting en het bestuur
 • Verzorgen van correspondentie/contact met verschillende organisatie/bedrijven, Contact maken met service club Rotary International
 • Geloven aan de missie en visie van de stichting
 • Speelt een belangrijke rol bij het opstellen en tijdig beschikbaar stellen van alle vereiste van al activiteiten en beslissing.
 • Contact onderhouden met andere organisaties, instelling, bedrijven in Nederland.
 • Kennis van subsidie/Fondsen verwerven 
 • Contact zoeken met de pers, media, radio, kranten
 • Praten over de stichting
 • Schrijven van begroting, draaiboek, verslagen
  Bedenken en mede uitvoeren van activiteiten.


Wij vragen: 

Ondernemende en initiatiefrijke instelling
Iemand die wil en kan bouwen aan de organisatie/groep.


Tijdsinvestering: 3-5 uur per week.

Interesse?  Reageer dan op deze vacature! 
Wilt u eerst meer informatie? Neem via info@viplansingerland.nl contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt Lansingerland. Het VIP helpt u graag verder!

Taaldocent 

Wij zoeken iemand die wil en kan bouwen aan het versterken van onze team in Delft om specifiek te zijn een gecertificeerd docente met minimal ervaring NT2!

Jouw Taken: 

Taalles geven en opvolging van POP in de gaten houden/ plan maken en uitvoeren van taalles/ Schrijven van verslagen en rapport / Bedenken en mede uitvoeren van al activiteiten.

Wij vragen: 

Een ondernemende en initiatiefrijk iemand die wil en kan bouwen aan de groep. Geloven aan de missie en visie van de stichting..

Op welke dag: maandagochtend en donderdag ochtend van 10:00 t/m 12:30 uur

Tijdsinvestering: 1-3 uur per week

Interesse?  Reageer dan op deze vacature! 
Wilt u eerst meer informatie? Neem via info@viplansingerland.nl contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt Lansingerland. Het VIP helpt u graag verder!