Sociaal re-integratie project

Sociaal en familie re-integratie van straatkinderen project

Stichting Missionaire du Salut is een particulier initiatief. Ons streven is dit jaar tenminste dertig kinderen terug te plaatsen en elk jaar minstens tien adoptieouders/gastgezinnen te vinden. Door scholen en een veilig dak boven hun hoofd te geven, willen we hun een kans op een betere toekomst bieden.
Misa wil graag samen gaan werken met lokale scholen.

Het geven van primair onderwijs is heel belangrijk in het leven van de kinderen. In de wijk Lutendele gaan veel kinderen niet naar school. De voornaamste reden hiervoor is armoede. armoede. Het onderwijs is vaak duur en de ouders kunnen het zich niet veroorloven. De scholen zelf missen vaak ook veel cruciale middelen.

Stichting Missionaire du Salut wil lokale scholen ondersteunen in de uitbreiding van lesmateriaal, met duurzame renovatie van schoolgebouwen. De stichting wil de kwaliteit van onderwijs bevorderen, scholen in sloppen wijken ondersteunen met materialen en trainingen. In het bijzonder het onderwijs en de ontwikkeling van weeskinderen, straatkinderen uit oorlogsgebieden die nu op straat leven en alleenstaande kinderen, die met moeders onder de armoedegrens leven.

Ons doel is verandering aan te brengen in het leven van kansarme kinderen, kinderen die alleen zijn komen te staan na een traumatische ervaring. Er is zeer weinig aandacht voor de genderverschillen bij de sociaal-economische re-integratie: de bestaande programma’s zijn meestal gericht en gebaseerd op re-integratie van jongens en hebben onvoldoende oog voor de noden en problemen van meisjes.

Wij willen samenwerken met de plaatselijk huisarts, dit is namelijk gemakkelijker voor iedereen.

We hebben een afspraak gemaakt met een kliniek in de buurt van ons grondgebied (5 km), de kliniek heeft echter een tekort aan medische apparatuur en medicijnen en door de armoede kunnen mensen hun bezoek niet betalen aan de huisarts. Hier willen wij hun graag in tegemoet komen.