Sociaal re-integratie project

Sociaal en familie re-integratie van straatkinderen project

Stichting Missionaire du Salut zet zich in voor het sociaal en familiaal herstel van straatkinderen via het Misa-project. Als particulier initiatief streven we ernaar om jaarlijks minstens dertig kinderen te herplaatsen en minstens tien adoptieouders of gastgezinnen te vinden. Ons doel is om deze kinderen een kans op een betere toekomst te bieden door hen onderwijs en een veilig thuis te verschaffen. In samenwerking met lokale scholen willen we deze missie versterken.

Primair onderwijs vormt een essentieel aspect in het leven van kinderen, maar in de wijk Lutendele missen veel kinderen deze kans vanwege armoede. Ouders kunnen zich vaak de kosten van onderwijs niet veroorloven, en scholen in deze gebieden missen cruciale middelen. Stichting Missionaire du Salut wil lokale scholen ondersteunen door lesmateriaal uit te breiden en schoolgebouwen duurzaam te renoveren. We streven naar het bevorderen van de onderwijskwaliteit door scholen in sloppenwijken te voorzien van materialen en trainingen. Onze specifieke focus ligt op de educatie en ontwikkeling van weeskinderen, straatkinderen uit oorlogsgebieden die nu op straat leven, en alleenstaande kinderen die samen met hun moeders onder de armoedegrens leven.

Naast onderwijs leggen we de nadruk op medische zorg. We willen samenwerken met de lokale huisarts, waardoor de toegang tot zorg gemakkelijker wordt voor iedereen. Een geplande afspraak met een kliniek in de buurt (5 km) heeft echter aangetoond dat er een tekort is aan medische apparatuur en medicijnen. Door armoede kunnen mensen hun bezoek aan de huisarts niet betalen. Stichting Missionaire du Salut wil hierin tegemoetkomen door ondersteuning te bieden, zodat de medische behoeften van deze gemeenschap worden vervuld. Ons streven is om niet alleen materiële hulp te bieden, maar ook een duurzame verandering te bewerkstelligen in het leven van deze kansarme kinderen, met speciale aandacht voor de gendergerelateerde aspecten van sociaal-economische re-integratie.