Schoolondersteuning

Schoolondersteuning van Stichting Misa 

In een wereld waar basiseducatie als vanzelfsprekend wordt beschouwd, realiseren we ons dat dit helaas niet overal het geval is. In Congo, waar sommige families de waarde van goed basisonderwijs mogelijk niet volledig begrijpen, worden vele kinderen geconfronteerd met de belemmeringen van ontoegankelijkheid tot onderwijs.

Een van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties is basiseducatie voor alle kinderen, en het is onze overtuiging dat deze missie niet mag worden beperkt tot bepaalde regio’s of landen. In Congo zien we ouders die wel graag hun kinderen naar school willen sturen, maar worstelen met de financiële last van schoolgeld en benodigde schoolspullen.

Stichting Misa heeft zich ten doel gesteld om hier verandering in te brengen. We willen ieder schooljaar financiële middelen beschikbaar stellen voor kinderen die anders het onderwijs zouden missen. Ons doel is om deuren te openen voor degenen wiens toegang tot basisonderwijs belemmerd wordt door financiële obstakels.

Wanneer we een kind ondersteunen bij zijn of haar onderwijsreis, investeren we niet alleen in hun toekomst, maar ook in de toekomst van de gemeenschap en het land. Onderwijs is een krachtig instrument dat de cyclus van armoede kan doorbreken en kansen kan creëren voor een beter leven.

We nodigen u uit om deel te nemen aan dit waardevolle streven. Met uw hulp kunnen we de weg vrijmaken voor kinderen die dromen van een betere toekomst, maar geconfronteerd worden met financiële hindernissen. Laten we samen bouwen aan een wereld waarin elk kind de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken door middel van onderwijs.

Dank u voor uw overweging en moge uw steun een verschil maken in het leven van vele kinderen.