Projectredacteur

Stichting Misa is op zoek naar een projectredacteur. Stichting Misa zet zich in Nederland in voor kwetsbare mensen, maar kan dit natuurlijk niet doen zonder de nodige projecten. 

Uw rol:

  • Contact leggen met bedrijven en fondsen voor onze projecten
  • Contact onderhouden met het netwerk van Stichting Misa
  • Onder andere door het maken van samenvattingen van activiteiten
  • Initiatieven bedenken om fondsen te kunnen werven
  • Adviseren van het bestuur om Stichting Misa op de kaart te zetten
  • Indien nodig samenwerken met de PR-afdeling

Sociale vaardigheden:

U bent maatschappelijk betrokken, heeft het hart op de goede plaats, kunt goed samenwerken en voelt zich aangesproken door de missie van Stichting Misa.

Tijdsbesteding:

Minimaal 4 uur per week (in overleg, afhankelijk van uw wensen).

Wat wij bieden:

  • Een multiculturele werksfeer
  • Deelname aan diverse activiteiten en vergaderingen
  • De mogelijkheid om op de korte of lange termijn vrijwilliger in het bestuur te worden.

Over de organisatie:

Stichting Misa is een vrijwilligersorganisatie die mensen ondersteunt in zowel Nederland als de Democratische Republiek Congo. In Nederland hebben wij als voornaamste doel om kwetsbare groepen (denk aan kinderen of vrouwen met een migratieachtergrond) te helpen participeren in de samenleving en de sociale cohesie te vergroten tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dit doen wij door het geven van advies of voorlichting en het organiseren van activiteiten, zoals taallessen, naailessen, buurtbijeenkomsten en vakantie-activiteiten voor de jeugd. 

Uitkeringsgerechtigde:

Een uitkeringsgerechtigde vrijwilliger komt door de aangeboden vrijwilligersvergoeding NIET in conflict met de reglementen van de uitkering (bij twijfel is verduidelijking mogelijk).

Lijkt dit je leuk? Neem contact met ons op via info@missionaire-du-salut.org. Neem daarnaast een kijkje op onze website http://missionaire-du-salut.org/!