Blog

4 berichten

Actueel event in congo: Terugkeer van 30 kinderen

St Misa is al gestart met geld Inzamelde actie/ Crowdfundering voor de terugplaatsen van straat kinderen naast hun ouders in Afrika-DRCongo

Voor meer informatie zie deze link:

https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/eamuOIkCYqk/stichting-misa/campaigns

Op Facebook:

https://www.facebook.com/events/437754326640477??ti=ia

En een petitie voor de bekendheid van de situatie, zie link:

https://www.pifworld.com/nl/petitions/h39naq5lNzA/protect-street-children-protegeo/about

Conferentie- Entrepreneur conferentie( beste street dream Idea entrepreneur 2020) in Congo-Kinshasa mei 2020 en training Van 25 jongeren uit straat op arbeidsmarkt

Statiegeld acties

We verzamelen lege flessen en statiegeld bonnetjes in voor de bouw van een trainingscentrum voor kansarme kinderen. Het doel is dat ze ook een positief toekomst perspectief krijgen. Als u deze actie ondersteunt draagt u bij aan een goede en duurzame actie. We zullen kleine briefjesbussen/dozen plaatsen in verschillende winkels voor het inleveren. U kunt wat u aan de stichting wilt doneren zelf brengen. Maar we kunnen de flessen ook bij u komen halen. U kunt ons bereiken op 06-41641522 of info@missionaire-du-salut.org.

Kookworkshop voor het project in Congo

We organiseren een benefiet kookworkshop om geld in te zamelen voor de terugkeer van Congolese kinderen naar hun familie. Bij deze actie heten wij U van harte welkom om de echte Congolese keuken te komen ontdekken. Zodra wij het maximum aantal deelnemers hebben bereikt en de activiteit is volgeboekt zult U worden geïnformeerd over de locatie en datum van de workshop. De prijs van de actie bedraagt € 35. De stichting functioneert uiteraard non-profit en is schuldenvrij. Dit betekent dat de gehele opbrengst dus is bestemd voor het project familiehereniging tussen straatkinderen en ouders. Uiteraard zijn alle andere bijdragen van harte welkom.

U kunt deelname aan de workshop reserveren via het nummer 06-41641522 of middels het email tsawa010@gmail.com of congoworkshop.misa@gmail.com.

Stimulerende ontmoetingsdag Congolese buurtbewoners


Tijdens de ontmoetingsdag van Congolese buurtbewoners in het Klooster waren een aantal rolmodellen aanwezig zoals een D’66 politicus uit Eindhoven, een maatschappelijk werkster in een vrouwenopvang en een succesvol investeerder in het thuisland.

Wakker worden.

De bedoeling van de bijeenkomst was Congolezen te motiveren en wakker te schudden. De Congolese gemeenschap is namelijk te teruggetrokken en moet meer deelnemen aan de samenleving. Sommigen zijn al 20 jaar in Nederland en spreken de taal niet. Hoe doen zij dan hun bankzaken? Ze hebben geen contact met de school wat impact heeft op de opvoeding van de kinderen. Veel Congolezen doen ongeschoold arbeid of leven van een uitkering. Vooral bij de vrouwen is werkloosheid ingrijpend. De stichting Misa, initiatiefnemer van de bijeenkomst wil starten in Rotterdam Noord om hier verandering in te brengen.

Trainingen en bewonersinitiatieven.

Een aantal sprekers komen aan het woord. Zo legt Mieke de werkwijze van Tornante trainingen in de 1-e Pijnackerstraat uit. De organisatie levert inburgeringscursussen en taallessen met groepen van maximaal 12 personen. Ze doen ook aan alfabetisering met groepjes van 8. Aan Tornante is de stichting Bij Corry verbonden die gratis activiteiten in de buurt doet. Het gaat met name om een naaiatelier waar je kan breien, haken, naaien en tassen maken. Aan hoogopgeleide vrouwen bieden ze stages en sollicitatie trainingen aan. De taaltrajecten zijn intensief : drie maal per week en dat 24 weken lang. Het zou mooi zijn als Misa een groep bij elkaar krijgt. Mimoun van Dock Participatie wijst op de service van de balie in het Klooster en op de mogelijkheid van Bewonersinitiatieven.

Vindplaatsen.

Waar vinden we de Congolezen? In de kerken, in de winkels, bij de uitzendbureaus en op de social media. Congolezen organiseren ook vaak evenementen, zo was er onlangs een koningsbal. Veel Congolezen hebben een nare geschiedenis achter de rug. Toch wijzen de deelnemers op de dynamiek van deze bevolkingsgroep. Congolezen zijn krachtig en initiatiefrijk. Dit geldt zeker voor de vrouwen.

Rolmodellen.

De rolmodellen vertellen een aantal verhalen. ‘Je verantwoordelijkheid opnemen’ stelt Panza Bamenga, D’66 politicus . Zonder papieren deed hij MAVO,studeerde hij Rechten en Europees Recht in Brussel. Hij bevocht zijn eigen verblijfsvergunning na 13 jaar. Momenteel zet hij zich in voor vluchtelingen en lag hij aan de basis van het asielzoekerscentrum in Eindhoven.

Bioli Ikele, medisch analist, weet een basisschool, een landbouwproject en een gezondheidscentrum in Bakongo van de grond te krijgen. Zijn stichting heet Bambale en zet in op samenwerking. Marie studeerde verpleegkunde en maatschappelijk werk. Ze zette zich in voor straatkinderen, deed onderzoek in Afrika en werkt nu in een vrouwenopvang. Ze wil de vicieuze cirkel ( Congolezen zijn ontmoedigd en passief) doorbreken. Ze gaat uit van het positieve, van de eigen kracht van vrouwen. De deelnemers zijn het erover eens dat er nu geïnvesteerd moet worden in de jongeren. Te zijner tijd zullen deze zich dan ook kunnen inzetten voor het thuisland. Het woordje participatie moet je goed uitleggen vooral als mensen teruggetrokken en wantrouwig zijn.

Suggesties

De deelnemers krijgen van de organisatie een vragenlijst waarop suggesties voor activiteiten vermeld kunnen worden. Uit de bus kwamen: Wat te denken van een bijeenkomst om de drie maanden? Lezingen en conferenties worden aanbevolen. Ontmoetingsmiddagen en avonden scoren hoog. Uitstapjes zijn populair. Kan er geen evenement georganiseerd worden? Gekozen wordt ook voor een concert. Er moeten wel uitnodigingen komen goed van tevoren. De afgelopen bijeenkomst wordt als positief ervaren en scoort gemiddeld een 8.

Notule: Met dank aan Ed de Meyer.