Belastingvrijschenken

Stichting Misa voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI. Deze status stelt donateurs in staat om schenkingen af te trekken van de belasting. Daarnaast hoeft Stichting Misa geen schenk-en/of erfbelasting te betalen over de ontvangen donaties en erfenissen. De giften aan Stichting Misa komen hierdoor geheel ten goede aan de projecten. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de belastingdienst
voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals Stichting MISA.