Adoptie ouder project

Adoptie ouders in DRC en NL project

Elk adoptiegezin word gevraagd om zich aan te melden door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier of via een brief. In het projectland wordt er dan per locatie gezocht, de geboortedocumenten van het kind worden bij de overheid opgevraagd om vervolgens het kind aan een gastgezin of diens biologisch ouders te koppelen. Bij de aanvang sturen we voor de nieuwe ouder of gastgezin een infodocument met algemene informatie over het kind en de algemene situatie van het betreffende kind, alsmede een foto. Van iedere familie en adoptiegezin wordt er een dossier/map aangemaakt in onze database en men word op de adoptielijst geplaatst om vervolgens gekoppeld te worden aan een kind dat op de wachtlijst staat. Wanneer de financiële ondersteuning voor een bepaald kind stopt, wordt de adoptieouder aan een ander kind voorgesteld als adoptieouder in NL.

Adoptie aameldingsformulier

Het Contactformulier hieronder graag volledig invullen, checken of de gegevens juist zijn, vervolgens klikken op de knop Verzend

Voer hier uw bericht