Over ons

Stichting Missionaire du Salut (MISA ) is opgericht op 11 februari 2009 door Mamy Sawa Punge T in Rotterdam. Onze drijfveer komt voort uit onze christelijke geloofsovertuiging en gebruikt de Bijbel als leidraad en inspiratiebron. Als medewerkers van Stichting Misa werken wij met verschillende nationaliteiten.

Missie en visie / Strategie

In de eerste plaats helpen wij straatkinderen om de straat uit door gezinsherenigers en hen van gezonde voeding te voorzien. Daarnaast stimuleren wij hen om naar school te gaan en krijgen ze les in sociale vaardigheden door onze partner. Wij zetten hiervoor zelf kleinschalige projecten op en ondersteunen zulke, door anderen opgezette, projecten. Om verandering van binnenuit teweeg te brengen werken wij nauw samen met lokale, persoonlijk betrokken partners: Dit gebeurt op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Kijk hier voor het overzicht van onze Support Programs en de locaties waar we werken.

Anbi status

Stichting Misa is ANBI-gecertificeerde instelling. Uw eenmalige gift is onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie onder de button ‘fiscale aftrekbaarheid giften’ of op de website van de belastingdienst.