Over onsIdentiteit van de stichting
Stichting Missionaire du Salut (MISA ) is opgericht op 11 februari 2009 door Mamy Sawa Punge T in Rotterdam. Onze drijfveer komt voort uit onze christelijke geloofsovertuiging en gebruikt de Bijbel als leidraad en inspiratiebron. Als medewerkers van Stichting Misa werken wij met verschillende nationaliteiten. Stichting Misa wil vanuit een christelijke inslag arme kinderen die op straat leven ondersteuning bieden, hun stimuleren om naar school te gaan en onderwezen te worden, en daarbij hun een mogelijkheid bieden om een leven te leiden in verbondenheid met God.
Onze uitgangspunten vindt u ook in het boek van Mattheus 25:34-40. (Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, “Jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36. Ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij op toe.” 37. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven, 38. Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39. Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40. En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”)
Mattheus 7:21 Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel.22.Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 
 De initiatiefnemer Mamy-Sawa heeft de stichting opgericht op 11 februari 2009 in Rotterdam. Zij is te midden van deze problematiek opgegroeid en is er ondertussen door en door bekend mee. Tegenwoordig 18 jaar wonend inFotos Kinshasa, 31-04-12 508 Lansingerland te Nederland is zij een verbindingsfactor geworden tussen stichting MISA in Nederland en het lokale team in het projectland.

 

 

Doel
Stichting Missionaire du Salut is een klein particulier initiatief.
Ons streven is dit jaar tenminste vijftien kinderen terug te plaatsen en elk jaar minstens tien adoptieouders/gastgezinnen te vinden. Door scholen en een veilig dak boven hun hoofd te geven, willen we hun een kans op een betere toekomst bieden.

 

Naam en Zetel
Stichting Missionnaire du Salut (Misa ) is gevestigd in Rotterdam, 

Inschrijfnummer KvK : 24453422.
BTW-Nr : 820420268801.
RSIN Nr :