Training project

Training project

De ontwikkeling van kinderen en voorbereiding op werk in de maatschappij. Door samen te werken met bestaande organisaties en bedrijven, met uw sponsoren kunnen wij faciliteren in werk als naaiatelier, computerwerk, landbouw, moestuin.

Met een trainingscentrum kunnen we meer gaan beteken voor deze kinderen, zoals voorbereidend een werktraject. Op locatie zullen wij beschikken over een ICT ruimte met 10 computers, een naaiatelier met 10 machines, het beheer bestaat uit een team met een technisch sociale leermeester uit de wijk en een familiecoach. De jongeren zullen aan het einde van het jaar eindigen met een vak certificaat/ervaring, op LBO niveau 1,2. Foundation Misa wil jaarlijks gemiddeld 100 jongeren en ouders in de wijk certificeren met het “Sociaal Leerbedrijf Misa” in nauwe samenwerking met Congolezen NGO’S. Onze training is een nieuw concept, waarbij kansarme jongeren worden getraind en waarbij zij en hun gezin intensief worden begeleid binnen de werksituatie. Dit laatste dient om vroegtijdig uitval van de jongeren te voorkomen. We realiseren hiermee dus een sociale EN economische doelstelling tegelijk: vastgoed produceren, training en coaching. Alle jongeren verlaten het traject dus ten minste met een certificaat/ervaring om verder te kunnen.