St. Misa support

Family support:

Gezinsherenigingsproject
Stichting Misa ten doelstelling om zoveel mogelijk straatkinderen te herenigen met hun familie en adoptieouders en anders een gastgezin te werven voor deze kinderen. Dit is één van onze manieren om effectief het problematiek straatkinderen te voorkomen.

Food support:

Deze kinderen en hun familie komen uit zeer arme omstandigheden. Men lijdt aan veel gebreken. Fufu en maniok zijn het hoofdgerecht op het menu van veel Congolezen, maar zelfs daar komt men heel moeilijk aan.
Het is ons beleid om samen met deze ouders te werken, op ons grond gebied (van 8 hectare) aan de bouw van kleine moestuintjes. We willen een kleine coöperatie opstarten met de moeders of families, zelf met de kinderen, die willen leren hoe je een moestuin in moet richten en onderhouden.

Adoptie ouders in DRC en NL project

Elk adoptiegezin word gevraagd om zich aan te melden door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier of via een brief. In het projectland wordt er dan per locatie gezocht, de geboortedocumenten van het kind worden bij de overheid opgevraagd om vervolgens het kind aan een gastgezin of diens biologisch ouders te koppelen. Bij de aanvang sturen we voor de nieuwe ouder of gastgezin een infodocument met algemene informatie over het kind en de algemene situatie van het betreffende kind, alsmede een foto. Van iedere familie en adoptiegezin wordt er een dossier/map aangemaakt in onze database en men word op de adoptielijst geplaatst om vervolgens gekoppeld te worden aan een kind dat op de wachtlijst staat. Wanneer de financiële ondersteuning voor een bepaald kind stopt, wordt de adoptieouder aan een ander kind voorgesteld als adoptieouder in NL.

School support:

Een van de millenniumdoelstellingen van de vereniging Naties is basiseducatie voor alle kinderen. In Europa zou dat van vanzelfsprekend moeten zijn, in Congo is dat echter niet altijd het geval. Hoewel sommige families de noodzaak niet van goed basisonderwijs soms niet inzien, zijn er ouders die hun kinderen wel graag naar school zouden sturen, maar het schoolgeld en spullen niet kunnen bekostigen. Stichting Misa heeft als doel om ieder schooljaar hiervoor geld beschikbaar te stellen, aan kinderen die anders het onderwijs zouden missen.