St. Misa in D.R. Congo

Met trots presenteren wij onze lopende en toekomstige projecten in de Democratische Republiek Congo (DRC), waar Stichting Misa zich toewijdt aan het creëren van positieve veranderingen in levens en gemeenschappen. Onze missie omvat een breed scala aan initiatieven die zich richten op het terugbrengen van straatkinderen naar hun families, het ondersteunen van onderwijs, het versterken van de positie van vrouwen, het opbouwen van capaciteit en het bieden van praktische trainingen.

Onze Missie in Congo

 1. Terugkeer van Straatkinderen naar Hun Familie: We zijn vastbesloten om de vele straatkinderen in Congo een kans op een beter leven te bieden. Door middel van hereniging met hun families of het vinden van adoptieouders en gastgezinnen, streven we ernaar om deze kinderen een stabiele en liefdevolle omgeving te bieden.
 2. Onderwijs: Basisonderwijs is een recht dat elk kind verdient. In Congo ondervinden echter veel kinderen belemmeringen zoals financiële moeilijkheden. Stichting Misa stelt zich ten doel om jaarlijks financiële middelen beschikbaar te stellen voor kinderen die anders geen toegang zouden hebben tot onderwijs.
 3. Capaciteitsopbouw en Empowerment van Vrouwen: We geloven sterk in het versterken van vrouwen, omdat zij vaak de spil zijn in gezinnen en gemeenschappen. Door middel van capaciteitsopbouw en empowerment-initiatieven willen we vrouwen in staat stellen om zelfstandiger en veerkrachtiger te worden.
 4. Verdienmodellen opbouwen met Training: Ons doel is niet alleen om directe hulp te bieden, maar ook om duurzame oplossingen te creëren. Daarom werken we aan het opzetten van verdienmodellen door middel van trainingen. Dit omvat onder andere het opzetten van moestuintjes en het bevorderen van ondernemerschap.

Onze projecten

Voor meer informatie over deze projecten, klik op de titel. 

 • Sociaal en familie re-integratie van straatkinderen project
 • Adoptieouders in NL en in RDC
 • Landbouw project
 • Watervoorziening project
 • Tijdelijk weeskinderen opvangtehuis
 • Biologisch tuinlandbouw 
 • Naaiatelier DR Congo 
 • Training project: De ontwikkeling van kinderen en voorbereiding op werk in de maatschappij. Door samen te werken met bestaande organisaties en bedrijven, met uw sponsoren kunnen wij faciliteren in werk als naaiatelier, computerwerk, landbouw, moestuin. Met een trainingscentrum kunnen we meer gaan beteken voor deze kinderen, zoals voorbereidend een werktraject. Op locatie zullen wij beschikken over een ICT ruimte met 10 computers, een naaiatelier met 10 machines, het beheer bestaat uit een team met een technisch sociale leermeester uit de wijk en een familiecoach. De jongeren zullen aan het einde van het jaar eindigen met een vak certificaat/ervaring, op LBO niveau 1,2. Foundation Misa wil jaarlijks gemiddeld 100 jongeren en ouders in de wijk certificeren met het “Sociaal Leerbedrijf Misa” in nauwe samenwerking met Congolezen NGO’S. Onze training is een nieuw concept, waarbij kansarme jongeren worden getraind en waarbij zij en hun gezin intensief worden begeleid binnen de werksituatie. Dit laatste dient om vroegtijdig uitval van de jongeren te voorkomen. We realiseren hiermee dus een sociale EN economische doelstelling tegelijk: vastgoed produceren, training en coaching. Alle jongeren verlaten het traject dus ten minste met een certificaat/ervaring om verder te kunnen

Stichting Misa werkt met verschillende supporten

Stichting Misa ten doelstelling om zoveel mogelijk straatkinderen te herenigen met hun familie en adoptieouders en anders een gastgezin te werven voor deze kinderen. Dit is één van onze manieren om effectief het problematiek straatkinderen te voorkomen.

Resultaten van Onze Inzet

 • Microkrediet voor 50 vrouwen in 2015.
 • Conferenties om bewustzijn te creëren.
 • Inzamelingsacties om financiële steun te vergaren.
 • Bezoeken aan arme gezinnen om hun behoeften te begrijpen.
 • Direct contact met straatkinderen om hun situatie te evalueren.
 • Samenwerking en dialoog met andere NGO’s.
 • Bouw van driekamerwoningen voor gemeenschappen in nood.
 • Lobbyen bij de overheid voor meer ondersteuning.
 • Bezoeken aan ons partnerweeshuis om kinderen persoonlijk te leren kennen.
 • Diners met straatkinderen om hen een gevoel van verbondenheid te bieden.
 • Aankoop van een stuk grond van 8 hectare voor gemeenschapsprojecten.

Ons Team in DRC

Ons lokale team in de Democratische Republiek Congo is de ruggengraat van al onze initiatieven. Ze worden regelmatig getraind in samenwerking met Impulsis Congo Groep, wat begon in 2012. Deze trainingen zijn essentieel om de capaciteit te versterken en ervoor te zorgen dat onze projecten effectief worden uitgevoerd.

Voor de uitvoering van onze ontwikkelingsprojecten werken we nauw samen met onze lokale partner, Fondation Misa Congo. Capaciteitsversterking van onze partners staat centraal, en we erkennen de onschatbare bijdrage van Nederlandse steun aan dit proces. Samen met Fondation Misa Congo zijn we verantwoordelijk voor de voortgang en duurzaamheid van alle projecten, met een speciale focus op de terugplaatsing en integratie van kansarme kinderen in de samenleving.

Beloningsbeleid en Voorwaarden

Stichting Misa werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. Eventuele onkosten die vrijwilligers maken, kunnen worden vergoed op een redelijke en verantwoorde basis. Het bestuur, inclusief de voorzitter, zet zich onbezoldigd in. Het beloningsbeleid is transparant en in lijn met de fiscale vrijwilligersvergoeding.

Huidige Status in DRC

Stichting Misa Congo heeft een wettelijke status sinds juni 2009. 

Adres

Av. Dimumbe no27, Quartier CPA MUSHIE Mont Ngafula, district de la Lukunga, Kinshasa/RDC.

Stichting Misa Congo 

Wij bezitten 8 hectare grond op 15 km van de hoofdstad, inclusief een terrein in de wijk Mazala en drie winkelruimtes. Op deze locaties vindt u een klein ICT-centrum, een naaiatelier en ons kantoor. Bekijk de resultaten sinds 2012 op onze website.

 

Stichting Misa en de Realiteit in de Democratische Republiek Congo

In het hart van wat men zou kunnen noemen de “Afrikaanse uitdaging” bevindt de Democratische Republiek Congo zich, met meer dan 60% van de slachtoffers geconcentreerd in Zuid-Kivu. In de hoofdstad, Kinshasa, leeft een

 groot deel van de bevolking van dag tot dag, met slechts $1 per dag en zonder enige hoop op stabiliteit. Werkgelegenheid is schaars, en zelfs wanneer men werk heeft, ontbreekt vaak een bijbehorend salaris.

In deze moeilijke omstandigheden zwerven duizenden kinderen door de straten van Kinshasa, wachtend op bevrijding uit hun uitzichtloze situatie. Veel weeskinderen uit de oorlogsgebieden in Noord-Kivu zijn al gemigreerd naar de hoofdstad. Stichting Misa onderhoudt nauw contact met deze kinderen en tracht hen op regelmatige basis te ondersteunen in hun kwetsbare situatie.