Sociaal onderneming

Mamy misa developpement DRC SARL:

mevrouw Mamy Sawa wil graag een onderneming creëren waar het hoofddoel is het aanpakken van een maatschappelijk probleem via het verkopen van diensten of producten en verdient geld zoals met de verkoop van fair-trade producten.  Geld verdienen is belangrijk voor onze maar forme niet het hoofddoel , omdat we willen niet afhankelijk van giften of subsidies zijn.  Een inspirerende en levens veranderende organisatie die we met trots ondersteunen met een percentage van de opbrengst die rechtstreeks naar het goede doel gaat

Eco-tourisme

Wellenss accommodatie: dit project is heel innovatief en het is heel belangrijk want in de hoofdstad van RDC er zijn nog geen echt welzijnscentrum, zie foto’s. Al onze activiteiten worden opgericht en gevestigd in Lutendel-Kinshasa-Mont Ngafula DRC, voor dit project zijn we nog steeds op zoek naar investeerders en de fonds… Geschat budgetbedrag dat nodig is voor de resultaten van dit project is op aanvraag

TV-Radio

met onze tv en radio zender kunnen we het probleem van onze doelgroep aankaart, via youtube ( voor kinderen en vrouwen )Geschat budgetbedrag dat nodig is voor de structuur van dit project is €15.000,-

Vrieskamer

zie foto .Doel van het project is vooral voor de versterking van onze lokale partner om hem te helpen in zijn missie. Geschat budgetbedrag dat nodig is voor de resultaten van dit project is € 50.000,-

Naaiatelier training school

zie foto Atelier in kleermakerij in opleidingscentrum van St Misa is bedoel om kansarme kinderen te kunnen help en hun te trainer, maar ook voor iedereen die competentie in deze richting willen hebben. We hebben vijf ervaren trainer. De cursussen die hen zal geven zal aanpassen aan de evolutie van de tool. Maar in leidinggevende zorgen, monitoring en ondersteuning bij de uitvoering van dit initiatief is gespreid over een periode van 5 maanden, afhankelijk van welke vorm van modules. onze workshop atelier heeft de capaciteit om 10 tot 15 studenten gedurende 5 maanden op te leiden. We vechten zo tegen de werkloosheid in de gemeenschap zal toestaan dat verschillende mensen om hun vaardigheden te verbreden op autonomie te voltooien. Geschat budgetbedrag dat nodig is voor de structuur van dit project is €35.000,-

Landbouw project

Congo is het tweede grootste land in Afrika met 71 miljoen inwoners en het achttiende meest bevolkte land ter wereld.

Veel inwoners van het land leven in armoede en Stichting Misa wil de bevolking graag helpen met het organiseren van goede oogsten en het bevorderen van samenwerking tussen de boeren, zodat zij eten op tafel krijgen voor hun kinderen. De grond van Congo is heel vruchtbaar maar de boeren hebben behoefte aan adequaat gereedschap.

De VN heeft sinds haar oprichting de toegang tot voldoende voeding vastgelegd als een recht van het individu én een collectieve verantwoordelijkheid. Meer dan 75 % van de Congolezen is werkzaam binnen de landbouw, maar sinds bijna dertig jaar is de situatie er ernstig op achteruit gegaan.

Er bestaan verschillende soorten beperkingen voor de kleine boeren en de organisaties die de landbouwontwikkeling in de weg staan. Deze beperkingen betreffen vooral de productie, de bewaring en de verwerking, het transport en de verkoop, de toegang tot de grond en de versterking van de capaciteiten. Onvoldoende productiemiddelen, zaad, klein gereedschap, tractor, onvoldoende technische opleidingen, het niet valoriseren van de traditionele landbouwpraktijken. Momenteel worden de landbouwgronden onvoldoende benut, waarbij dan meestal nog gewerkt wordt met zaad of dieren, welke weinig productief zijn. Een duurzaam landbouwmodel promoten volgens een agro-ecologische benadering moet meer opleveren. De kwestie van het model van landbouwontwikkeling is, dat het moet worden aangemoedigd, en is van essentieel belang. Er zijn in de DRC heel wat uitdagingen op het gebied van milieu, die in aanmerking moeten worden genomen. Het is noodzakelijk de harmonisering van de landbouwmodellen met betrekking tot milieubewuste landbouw(aarde, water, bomen) te verbeteren.