Onze projecten


De stichting Missionaire du Salut heeft op dit moment een aantal projecten onder haar hoede.
Onze projecten:

– Opvanghuis
De bouw van een opvanghuis in Lutedele is ons grootste en urgentste project op dit moment. Bij de bouw van het opvanghuis zullen plaatselijke bouwmaterialen gebruikt worden. We hebben de mogelijkheid gekregen een stuk land aan te kopen om daar deze voorziening te gaan realiseren.
Verder zijn we actief met de volgende projecten:
– Kliniek/huisartpost
Wij willen samen werken met de lokale kliniek.
Het moet makkelijker worden voor kinderen en ouderen om eerste hulp te kunnen ontvangen.
De kliniek kan zijn werk niet goed uitvoeren vanwege tekort aan personeel, medisch apparatuur en medicijnen. Door de armoede kunnen mensen hun bezoek niet betalen aan de huisarts. Het dichtbijzijnste ziekenhuis of goed huispost is op minimaal 30 kilometer afstand.
– Vakopleiding
Timmerman, naaiatelier, computer atelier: voor ontwikkeling van kinderen en ze zo voorbereid mogelijk aan het werk te kunnen krijgen in de maatschappij.
– Drinkwatervoorziening
Lutedele is een kleine wijk in de gemeente Mont-mongafula met ongeveer 10.045 inwoners. Mensen hebben het moeilijk met het verkrijgen van water. Ze moet heel eind lopen om aan water te komen , sommige locaties hebben kranen, maar er komt geen water uit die kranen.
Er is gebrek aan hygiene de bevolking van Lutedele kan niet makkelijk douchen of koken door het gebrek aan water. Ze gebruik heel onhygienisch water (gevaarlijke bacterien bevinden zich in het water). Het regent ook niet zo vaak. Aflopen jaar heeft het maar een paar maanden geregend. Door het vieze water elke dag te gebruiken is er veel ziekte bij de kinderen. De buikjes van de kinderen zwollen, diaree en huidziekten zijn aanwezig.
Dit zijn enkele indicatoren van armoede. Het gebrek aan schoon water, cholera, polio, zijn niets anders dan uitingen van armoede.
Door een waterput te installeren in het centrum en naast de huizen of in de bebouwde kom willen wij deze sutiatie veranderen. Wij willen de loopafstanden verkorten. Bijv. de kinderen moet altijd heel de weg lopen en de berg omheen lopen om aan water te komen, zelfs als de water niet schoon is.
Kosten
De kosten voor het installeren van een manuelle water put hier is in totaal 10.000 euro.
– Land of tuinbouwproject
Congo is de tweede grootste land in Afrika met 71 miljoen inwoners en de achttiende meest bevolkte land in de wereld.
Veel inwoners van het land leven in armoede. Misa wilt de bevolking helpen met organiseren van goede oogsten. Op die manier kunnen de boeren samenwerken en eten op tafel krijgen voor hun kinderen.
– Basischool
Misa wil graag samen gaan werken met lokale scholen.
Het geven van primair onderwijs is heel belangrijk. In de wijk Lutendele gaan veel kinderen niet naar school door twee redenen. Er is een rivier tussen twee wijken in de schooltijd (regen seizoen). De water van de rivier overstroomt welleens, ouders zijn bang om met hun kinderen school te gaan.
De tweede reden is de armoede. De scholen zijn vaak te duur. De ouderen kunnen het onderwijs dan niet betalen. De scholen missen zelf ook van veel cruciale middelen.
– Kippenboerderij
Misa wilt projecten opzetten waarmee kinderen zelfstandig een inkomen kunnen verdienen.
– Zonnenpanel of generator voor de elektriciteit
Misa wilt primaire voorzieningen opzetten voor de benodigde levensbehoeften.
– Tractor
Stichting Misa heeft behoefte aan een tractor voor haar werken in Congo, het liefst gesponsord.
Voorwaarden
De leiding van de stichting Missionnaire du Salut neemt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleidsplan en van alle projecten.
De stichting maakt goed gebruik van de sociale verbanden van mensen en weet daaruit hulpbronnen in te zetten om een goede omgang met mensen te kunnen garanderen.
De stichting is mensgericht en gebaseerd op vertrouwen tussen de medewerkers onderling en met de kinderen. Er is voldoende tijd, geld en menskracht nodig om het doel te realiseren.
Daarom willen we eerlijk en zo transparant mogelijk zijn. Ja, ook voor ons is transparantie is het nieuwe kernwoord: dat geeft ons de mogelijkheid om te laten zien wat we voor het goede doel willen doen.

Door verschillende acties proberen wij mensen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid als mondiale burger en in onze wijk en wereldwijd. Wij graag de problematiek van derde wereldlanden onder de aandacht van iedere inwoner zien te brengen. Daarvoor hebben wij verschillende support activiteiten bedacht.
Stichting Misa support:
Gezinshereniging project
Stichting Misa ten doelstelling om zoveel mogelijk straatkinderen te herenigen met hun familie en adoptieouders en anders een gastgezin te werven voor deze kinderen. Dit is één van onze manieren om effectief het problematiek straatkinderen te voorkomen.
Adoptieouders in NL en in RDC:
Elk adoptiegezin word gevraagd om zich aan te melden door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier of via een brief. In het projectland wordt er dan per locatie gezocht, de geboortedocumenten van het kind worden bij de overheid opgevraagd om vervolgens het kind aan een gastgezin of diens biologisch ouders te koppelen. Bij de aanvang sturen we voor de nieuwe ouder of gastgezin een infodocument met algemene informatie over het kind en de algemene situatie van het betreffende kind, als mede een foto. Van iedere familie en adoptiegezin wordt er een dossier/map aangemaakt in onze database en men word op de adoptielijst geplaatst om vervolgens gekoppeld te worden aan een kind dat op de wachtlijst staat. Wanneer de financiële ondersteuning voor een bepaald kind stopt, wordt de adoptieouder aan een ander kind voorgesteld als adoptieouder in NL.
Food support:
Deze kinderen en hun familie komen uit zeer arme omstandigheden. Men lijd aan veel gebreken. Fufu en maniok zijn het hoofdgerecht op het menu van veel Congolese maar zelf daar komt men heel moeilijk aan.

Het is ons beleid om samen met deze ouders te werken, op ons grond gebied (van 8hectare) aan de bouw van kleine moestuintjes. We willen een kleine coöperatie opstarten met de moeders of families en zelf met de kinderen die willen leren hoe je een moestuin inricht en onderhoud.

School support:
Een van de millenniumdoelstellingen van de vereniging Naties is basiseducatie voor alle kinderen. In Europa zou dat van vanzelfsprekend moeten zijn, in Congo is dat echter niet altijd het geval.Hoewel sommige families soms de noodzaak niet van goed basisonderwijs niet inzien, zijn er ouders die hun kinderen wel graag naar school zouden sturen, maar het schoolgeld en spullen niet kunnen bekostigen. Stichting Misa heeft als doel om ieder schooljaar hiervoor geld beschikbaar te stellen, aan kinderen die anders het onderwijs zouden missen.
Transit centra project:
Transit Centra is een plek waar gemiddeld tien kinderen tijdelijk kunnen onderkomen voordat ze worden opgevangen , gedurende de twee maanden waarin wij een gepaste oplossing proberen te vinden. Daarnaast word het een centrum waar deze kinderen trainingen en cursussen kunnen volgen zodat zij zich tot betere individuen kunnen ontwikkelen die een waardevolle plaats in de maatschappij kunnen innemen.Het centrum gaat ook meer mogelijkheden creeeren om dichterbij de gemeenschap van de doelgroep te komen. Ons centrum dient als veilige verblijfplaats totdat het kind herenigd kan worden.

Family support:
Family support is in eerste instantie bedoeld voor alleenstaande tiener meisjes en hun baby’s en om arme gezinnen uit sloppenwijk te ondersteunen. Maar in de toekomst kan er vanuit deze fonds ook aan andere families hulp geboden worden. Wij zoeken donateurs die voor een vast maandbedrag van €5,-of een veelvoud hiervan willen bijdragen.
Training Center Project:
Met een trainingscentrum kunnen we meer gaan beteken voor deze kinderen, zoals voorbereidend werk traject, op locatie zullen wij beschikken over een ICT ruimte met 10 computer, een naaiatelier met 10 machine, het beheer bestaat uit een team met een technisch sociaal leermeester uit de wijk en een familie coach, de jongeren zullen aan het einde van het jaar eindigen met een vak certificaat/ervaring, op LBO niveau 1,2. Foundation Misa wil jaarlijks gemiddeld 100 jongeren en ouders in de wijk certificeren met het “Sociaal Leerbedrijf Misa in nauwe samenwerking met Congolezen NGO’S. Onze training is een nieuw concept, waarbij kansarme jongeren worden getraind en waarbij zij en hun gezin intensief worden begeleid binnen de werksituatie. Dit laatste dient om vroegtijdig uitval van de jongeren te voorkomen. We realiseren hiermee dus een sociale EN economische doelstelling tegelijk: vastgoed produceren, training en coaching. Alle jongeren verlaten het traject dus ten minste met een certificaat/ervaring om verder te kunnen.