Onze missie


Een mens hoort de kans te krijgen om zich te ontplooien, zodat de wereld niet ten prooi valt aan honger en radicalisering. Deze kans willen wij de vrouwen en kinderen van migranten bieden.

1. Ons hoofddoel is armoede bestrijden in Afrika/Congo door kansarme kinderen die op straat leven terug te laten keren naar hun biologische ouders of naar familieleden, en een mogelijkheid te creëren om zelfstandig inkomsten te genereren.
2. Het tweede doel is het bevorderen van integratie, uitwisselen van kennis, participatie van alle allochtonen in het  bijzonder het oosten/centrum Afrikaanse /Congolese woonachtig in  Nederland, participatie in de samenleving, ontmoetingen creëren tussen allochtonen en autochtonen in Nederland. Het gevoel creëren dat we er bij horen, de belangrijk uitvoerders en rol spellen in ons eigen leven in de maatschappij. Met deze stichting willen we gewoon een steentje bijdragen in het land dat ons verwelkomd heeft.

Onze missie in Afrika/Congo is om zo veel mogelijk kinderen van de straat, uit de prostitutie, uit de mishandeling en uit de oorlog te halen. Dit door hen in eerste instantie terug te leiden naar de ouders of familie. Als dit niet mogelijk is dan willen wij de kinderen graag onderbrengen in tijdelijke opvangtehuizen. Door middel van scholing en een veilig dak boven het hoofd denken we hun een betere toekomst te kunnen bieden.

Directe doelen zijn o.a:

· Kinderen naar school begeleiden, ter voorkoming van onnodige studievertraging, waardoor het aantal jongeren op straat zal afnemen. Kinderen een cursus of opleiding bieden tot landbouwer, timmerman  of naaister.

· Zelfstandigheid bevorderen onder meisjes en vrouwen door middel van voorlichting op gebied van gezondheid en microkrediet.

· Coördinatie van kinderen op straat naar hun familieleden brengen, en perspectief bieden door middel van detailhandel, zodat zij autonoom een inkomen kunnen vergaren.

Onze uitgangspunten vindt u ook in Mattheus 7:21

” Niet iedereen die tegen mij zegt : ‘Heer , Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan”.  Alleen degene die de wil van mijn Vader in de hemel doet –Here, wij hebben in Uw naam gesproken. Here, wij hebben Uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen. Maar Ik zal hun antwoorden: U hebt nooit bij mij gehoord. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. (Toen U dit voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.)

fotos-kinshasa-31-04-12-502_small