Management DR Congo


Hier volgt een overzicht van ons lokale team in Congo, dat volledig bestaat uit vrijwilligers:

Bestuur: 6 personen
Jongerenteam: 10 personen
Begeleiding: 10
Totaal: 26 personen.

Bestuur MISA IN R.D.Congo:
– Voorzitter: Mr. Zephirin-Mussoko (00243-998342351)
– Penningmeester: Mr. Mando-ambala en Tresor
– Secretaris: Mw. Brigitte-ohowo
– Coördinator landbouwproject : Mr. Mado-mbala (00243-814604466)
– Coördinator waterproject: Mr. Aime-mbandi

Het bestuur neemt vaak deel aan trainingen om de capaciteit te versterken. Dit gebeurt in samenwerking met Impulsis Congo Groep en is gestart in 2012.

Accommodaties: Stichting Misa Congo heeft een groot terrein in het bezit van 8 hectare, op 15 km van de hoofdstad. De stichting bezit ook een groot terrein in de wijk Mazala en daarnaast drie winkelruimtes. Hier zijn een klein ICT-centrum, een naaiatelier en een kantoor gevestigd. Zie de foto’s op onze website voor de ondernomen acties sinds 2012. Bekijk ook de foto’s, video’s en het CV van ons team en de oprichtster, die gelooft in wat ze doet en zegt.

 

 

 

 


PARTNERS RDC:

Voor de uitvoering van onze ontwikkelingsprojecten werken wij graag met onze lokale partner fondantion Misa congo. De capaciteitsversterking van onze partners is een prioriteit. De lokale leiders, kunnen al dit werk echter niet doen zonder Nederlandse steun en inzet. Ze willen wel, hun enthousiasme wordt er niet minder om, maar als er niet voldoende geld en materialen het werk moet gewoon wachten.
Fondation Misa in Congo is een zus organisatie die werk samen met Stichting Missionnaire du Salut in Nederland zij zijn samen hoofdverantwoordelijk voor de voortgang en de duurzaamheid van alle projecten en voor de terug plaatsing en de integratie van kansarme kinderen in de maatschappij. Tevens zijn beide stichtingen verantwoordelijk voor het overbrengen van informatie. St MISA Nederland rapporteert de voortgang aan leden, sympathisanten, de gemeenschap en andere betrokkenen. Donateurs en sponsors worden via de Missionnaire du Salut Nieuwsbrief en de website, www.missionaire-du-salut.org, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het project.
De stichting maakt goed gebruik van de sociale verbonden van mensen en groepen en weet daar uit hulpbronnen inzetten om een goede omgang met mensen te kunnen garanderende, de stichting is mensgericht en gebaseerd op vertrouwen tussen medewerkers onderling en tussen jongeren
Wat is het probleem in Congo?:
De Republiek democratische van Congo zit midden wat men zou kunnen noemen: ” Afrikaans wereldoorlog”. Dit heeft hem in de greep van humanitaire crisis gebracht. Ondanks verschillende vrede akkoord, en de vorming van een overgang regering in 2003, mensen in het oosten van het land blijft in angst voor plunderende milities en het leger. De oorlog beweerde een schatting van drie miljoen mensen leven, het haar als een direct gevolg van de gevechten of omwille van ziekte en ondervoeding. Het is misschien wel de ergste nood in Afrika ontvouwen in de afgelopen decennia. De verkrachting bleef een dominant kenmerk van het aanhoudende conflicten in het oosten van Congo, meer dan 8.000 van vrouwen verkrachting. De Republiek Democratie Congo, is ter wereld de verkrachting kapitaal genoemd, meer dan 60%van slachtoffers in zuid- kivu. In de hoofdstad mensen leven per dag met 1$ zonder hoop van enkele stabiliteit, geen werken, soms hebben men werken maar zonder een salaris. Er zwerven duizend kinderen in de straten van de hoofdstad Kinshasa die wachten dat iemand hun komt bevrijden van hun lot, op dit moment veel van wees kinderen uit het oorlog gebied in noord Kivu zijn al gemigreerd in de hoofdstaand. We hebben veel contact met deze kinderen en wij probeer hun te helpen af en toe…

Wat is de doelgroep in RDC. Vanaf 0 tot 20 jaar.

Naamzetel gemeente Regio: kinshasa en Kasai/ Lodja
Adres; Mont ngafula, straatnaam: av.Dimumbe 11, wijk: quartier Binza. Mazale. Dit is 35 min van het centrum/grand marche de kinshasa en 25 min van onze terrein in Lutendelle in de zone rural.
De commune Mont ngafula is een commune in de hoofdstad van kinshasa 35min, is ook vlakbij Commune ngaliama, in het district de la LUKUNGA. Is een stad in het zuid, westen van de stad Kinshasa bedragen het allemaal langs de oude weg naar Matadi, gelegen in een heuvelachtig gebied, wordt bewoond door de vallei van Lukaya, de burgemeester is Olivie Saya Mandjia, met een bevolking van 261.004, het gebied is van 35.892ha= 358.92km².
zie foto
project support:
2.onderwijs support: school, opleiding of vak opleiding
– naaiatelier met 20 machine
-landbouw support: Congo beschikt over een landoppervlak van 80 miljoen hectare dat geschikt is voor landbouw. Desondanks is de commerciële landbouw zeer beperkt en wordt er slechts 10% van het bewerkbare land in gebruik genomen. De voornaamste agrarische exportproducten in Congo op dit moment zijn tabak, groene koffie, ruwe suiker, droge rubber en tarwezemelen. Met onze landbouwprojecten hebben we inmiddels 5 hectare grond ontgonnen. We kunnen mensen niet onbeperkt eten geven. Wel kunnen we met de steun in de vorm van zaden, gereedschappen en landbouwwerktuigen boerengemeenschappen onafhankelijk en zelfvoorzienend maken. zie foto

– microcredit support: zie foto , “Microkredieten zijn kleine leningen die voornamelijk worden toegekend aan (alleenstaande vrouwelijke met kind) ondernemers in ontwikkelingslanden die daar niet kunnen lenen bij traditionele banken. Een microkrediet verschaft deze ondernemers de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, naaimachine, of een winkel en daardoor in de toekomst hun financiële positie te verbeteren. Het gaat hierbij om het helpen zichzelf te ontwikkelen.” Dankzij externe sponsors konden in 2015 de eerste kredieten van ieder 50$ verstrekt worden. De gebruikte bedragen variëren van € 50 tot € 150.


1. hechting terugplaatsing / adoptie support : Hulp aan arme gezinnen is het uitgangspunt voor kinderen support projecten. Ook als men geen vaste sponsorverplichting wil/kan aangaan, kan men met incidentele of onregelmatige giften arme gezinnen in congo helpen. In de sponsorfamilies is het financiële evenwicht heel wankel. Met de vaste sponsorbijdrage kunnen de gezinnen het hoofd net boven water houden. Maar vooral de moeilijk maanden zijn een grote zorg voor ouders, omdat zij toch vaak niet of geen voldoende middelen hebben. Ook de aanvang van het nieuwe schooljaar is voor hen een onneembare drempel. Geld voor schriften en pennen is er vaak niet voor alle kinderen. Om deze reden is het misa support Hulp Gezinnen in het leven geroepen. Uit dit fonds wordt waar nodig extra support gegeven aan gezinnen die dit nodig hebben. Wilt een kind/gezin support/sponsoren in ontwikkelen laden dan kan je better bij misa goede optie om toch bij te kunnen dragen aan de zorg voor arme kinderen. Giften hiervoor zijn welkom op ING IBAN: NL….. ten name van: Stichting misa hechting Kinder Support Plan te Bleiswijk, onder vermelding van ’hechting kinder/gezinnen support’. zie foto en aanmelden voor meer info hierover, zie foto
Onze Stichting is op dit moment voorbereidingen aan het treffen voor terugplaatsing van 20 kinderen naar hun families en naar school te laten gaan, elke jaar willen wij zo veel mogelijk kinderen terugplaatsen naaste hun familie of pleegmoeders. Om onze doelstelling te verwezenlijken willen wij activiteiten zoals een Cultureel Center, Naaiatelier training, Moestuin, het houden van klein Vee om zelfstandigheid te kunnen verzekeren opzetten. De aanleiding van deze aanvraag is dat we een duurzaam project willen waar ons lokale team zelfstandig kan functioneren en inkomsten kan genereren maar tegelijk ook trainingen kunnen geven aan straatkinderen, samenwerken met de basisschool in de omgeving. De echt aanleiding van deze aanvraag is dat onze partner zweet en hebben gebrek aan transport/de vervoer is een groot probleem voor onze partner, onze partner moet veel reizen, al 20 pleegmoeders en 20 familiebezoek is een groot klusje, daarnaast moet ze elke week contact moet nemen met drie of vier familie voor terugplaatsen van kinderen die kom uit straat. Om deze werk in goed conditie te moge doen, onze partner hebben drie moto nodig. zie foto


3. bouw van tijdelijk opvangen/transit centre support:
Het gaat over een multifunctioneel gebouw dat bestaat uit 2 aparte ruimtes, waarvan 3 trainingsruimten(laser, naai cursus, en ICT) en dat willen we nu gaan bouwen, met 1 ruimte voor de dag besteding van autisme kinderen, Deze ruimte dient overdag als crèche, taallessen, cursus en stageplek voor tienermoeders, die stichting Misa sociale opleiding in de (kinderopvang, jongerencoach, pleeggezin) willen volgen, empowerment trainingen, worden gegeven door Stichting misa Congo.
In de avonduren dient de ruimte als trainingsruimte voor micro-ondernemers. Het gaat hierbij om trainingen in het aanvragen van microfinanciering, marketingtrainingen en trainingen mede gericht op het uitvoeren van een beschutte capaciteit om de opvoeding van straat kinderen en kansenjongeren.
Geen enkel bedrijf of scholen overeengekomen om te werken met straat kinderen deze kinderen, en we weten dat de situatie van kinderen die in straat leven is niet zoveel veranderd. Dit centrum zullen dit kinderen in staat stelt om vaardigheden en ervaring te kregen. In eerste instantie gaat het hier om een nieuw onderwijsconcept voor onze doelgroep, waar tot nu toe geen werk, weinig stage en onderwijsaanbod voor was. Door onderwijs praktijkgericht te brengen en op maat te bieden met sociale begeleiding en traject kunnen nu ook deze jongeren hun kwaliteiten en vakmanschap ontwikkelen. “Leren in de praktijk” staat hierbij centraal. De partners en de doelgroep moeten laten zien dat het werkt vooral door te doen!
Stageplekken zijn een cruciale voorwaarde om (vooral) deze doelgroep te certificeren. MKB bedrijven vinden het risico te groot om deze jongeren te voorzien van een stageplek. Hun imago en het ontbreken van technische en sociale vaardigheden zijn hiervan de oorzaak.
Met dit centrum wordt een noodzakelijk traject gerealiseerd om de straat kinderen op te leiden en te begeleiden tot waardevolle werknemers, die wel degelijk in staat zijn om productie te realiseren. De voorziening toont aan, dat een combinatie van opleiding op maat in combinatie met een sociaal programma voor kansenjongeren tot optimale maatschappelijke re-integratie leidt en een plek in het bedrijfsleven garandeert. De autoriteiten zullen ons bieden, de documenten die nodig zijn om deze training te geven, op de juist .

gfi

Wilt u een eenmalige gift doen aan Stichting Misa?

U kunt uw bijdrage overmaken aan Stichting Misa via uw eigen bank:

Stichting Misa Rekeningknummer: NL66INGB0003446503.
Wij willen u heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage, wij zijn afhankelijk van uw hulp! Het bestuur in Nederland werkt uitsluitend met vrijwilligers, zodat uw bijdrage nagenoeg geheel besteed zal worden in Democratic Republic of Congo.

Stichting Misa is ANBI-gecertificeerde instelling. Uw eenmalige gift is onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie onder de button ‘fiscale aftrekbaarheid giften’ of op de website van de belastingdienst.

Dank u wel.