Nieuwsbrief December 2018


 

Nieuwsbericht December-2018

Dit bericht is bestemd voor alle onze kennissen, familie, donateurs, clubs, particulieren, scholen, verenigingen, goede doelen organisaties: bedankt voor het vertrouwen en jullie ondersteuning. Zonder uw participatie en bijdragen en de continuïteit die we hierdoor mogen ontvangen zou Stichting Misa niet zoveel succesvolle projecten kunnen realiseren…

Foto tijdens de benefietactiviteit december 2017 Bedankt! Alvorens verder te gaan, zou ik persoonlijk enkele mensen willen BEDANKEN, en in het zonnetje zetten voor hun aanwezigheid en participatie, zelfs voor een dag of twee, groot of klein inspanningen. Ook DANKEN we iedereen, die deel heeft genomen aan onze verschillende activiteiten. We waarderen echt jullie ondersteuning/input/ hulp/energie/tijd en aanwezigheid binnen de activiteiten en projecten van stichting Misa.( dhr.Maurits van Holtz, dhr.Hans Vogel, dhr.Heru/Lesley Asamadi, dhr.Bronson Munambeno, Mw.Monique Ravensberg…) Het jaar 2018 is heel goed begonnen met het uitvoeren van het project Vrouwen en Mannen van Waarden in Rotterdam/Basis op Orde tezamen met gemeente Rotterdam, zodat we de realisatie in 8 maanden hebben versneld.


Het resultaat was zo, dat 15 – 25 vrouwen en mannen in 2 maanden tijd in een veilige en vertrouwde omgeving hun problemen, die voortkwamen uit hun cultuur en traditie, bespreekbaar durfden te maken, en vorm en invulling gaven aan de Nederlandse normen en waarden, plichten en rechten. Uiteindelijk gaan ze zich weer verbinden aan de Nederlandse samenleving. Deze vrouwen en mannen kregen de kans om samen te discussiëren over hun botsende traditie, cultuur, normen en waarden. Op 8 koFeochtenden werden hun workshops van 2 ½ uur aangeboden, waardoor de vrouwen en mannen actief en creatief hun plaats in de Rotterdamse samenleving kunnen gaan vinden.
Taal naar werk bij het huis van wijk de Wending in Delft Elke maandag van 13:00-15:00uur en elke woensdag ochtend van 10:0012:00uur, organiseerde stichting Misa: Werkzoekende Vrouwen met een Uitkering (en/of zzp-er zonder inkomen). sollicitatietrainingen, workshops voor een betere cv of gedoe rondom kansen voor iedereen. Deze avonden stonden vooral in het teken van vrolijkheid, inspiratie en hoop!

Jongerenactiviteit in Feyenoord

Onze eerste activiteit is goed gegaan in samenwerking met st. Humanitas en het buurthuis Irene in Bloemkorf, onder coördinatie van meneer Bronson. Ons volgende event is op 25 januari 2019 van 17:30 tot 20:30uur (Oudelandstraat75), waar we willen samenkomen om te praten en onze ideeën uit te wisselen, diversiteit aan te kaarten en hoe jongeren kunnen bijdragen aan de leefbaar- en veiligheid van de wijk.


Onze projecten in Afrika-DRC Crowdfunding voor het terugplaatsen is onze belangrijkste activiteit Vanaf februari 2018 hebben wij online een project opgezet: crowdfunding op pifworld, die nog steeds tot aan vandaag toe loopt, iedereen kan nog bijdragen. Het gaat langzaam maar zeker, ondanks dat veel mensen geen interesse tonen, en ondanks onze inspanningen ongevoelig zijn voor onze inzet. Er is geen twijfel in onze gedachten over de realisatie ervan. Wij hopen dat God mensen in hun hart zal raken om deze kinderen in Congo echt te helpen, maar dat zij ook de missie van Mamy Sawa zullen ondersteunen. Godzijdank hebben we een bedrag van €900 tot nog toe opgehaald, ons streven is echter €11.000.

Ik moedig iedereen aan om mee te helpen en bij te dragen.

Wij zijn heel dankbaar en super blij voor de bijdrage van de stichting Johanna Donk-Grote in Apeldoorn van € 2500, hartelijk dank voor uw donatie …

Beschrijving van uitgaven:

Per jaar en per familie hebben wij een bedrag van €550 ingeschat, dit is voor een jaar onderwijs en eerste basisbehoeften van een familie. Als iedereen die deze brief leest nou een bedrag van € 25 doneert???

Kunnen we snel het totale bedrag van €11.000 ( €25×440persoon = €11.000) verzamelen! Voor meer informatie of eventuele bijdrage, kijk op de link hier onder:

click op Donneer nu!
https://www.pifworld.com/nl/projects/pahSx42W5YE/the-child-is-the-father-of-men/about

Impressie Nieuwjaars Diner!

Veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het Nieuwjaars diner in 2018. Tot nu toe organiseert stichting Misa elk jaar een warm diner en het uitdelen van kleding rondom de
organiseert stichting Misa elk jaar een warm diner en het uitdelen van kleding rondom de feestdagen voor arme kinderen, die in straat leven. Dit jaar gaan wij deze activiteit niet doen vanwege mijn zwak gezonde omstandigheden. Maar hieronder is de impressie van de Nieuwjaars maaltijd/diner van 2018. Met een budget van €650 hebben wij dit kunnen doen; 35-40 arme kinderen die rechtstreeks van de straat kwamen, kwamen ervoor in aanmerking, zij hebben genoten van de maaltijd en kregen een enveloppe van €5. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan de maaltijd. Op ons YouTube kanaal kunnen jullie meer foto’s en video’s vinden van deze activiteit.

Nogmaals Hartelijk Dank voor elke bijdrage!!!

Feiten

Wist u dat…

… sinds 1983 jaar tot aan de dag van vandaag,

…er werd gedood, verkracht, afgeslacht? Niets is veranderd in deze situatie in Congo, een tentoonstelling van een menselijke dierentuin, waar ze armen en hoofden afsnijden, zwangere buiken opensnijden, de mensen verjagen van hun huis en dorp?

Zij worden overgelaten aan hun eigen lot… zodat multimiljonairs hun mijnen kunnen graven … en WIJ onze oplaadbare elektrische auto, efficiëntere technologie voor al onze gadget/spullen… krijgen.

…er elke dag in Oost Congo het equivalent van 11 september, in totaal tientallen miljoenen mensen aan zijn gestorven…?

… In DRCongo eten de meeste families alleen maar een keer per dag met een budget van €2 per dag?? Zij hebben geen sociale of ziekteverzekering…
Wat er effectief gedaan wordt in Congo? Elk jaar proberen wij ons best te doen om wat hoop te brengen in de levens van kinderen en vrouwen in DRC!

Onze Bijdrage en Toekomstplannen in DRC

Op dit moment zijn we bezig met de bouw van ons tijdelijk opvanghuis in Kongo/Kinshasa op ons terrein, met diverse faciliteiten, omdat we autonoom willen zijn, we hebben deze capaciteit en mogelijkheid. We zijn de mensen, die ons hebben geholpen, erg dankbaar voor de resultaten van dit project, waar onze bezoekers ook kunnen logeren en een betere zorg kunnen geven aan straatkinderen, voordat zij bij hun familie worden geplaatst of reintegreren. Wij zoeken hier meer partners, sponsors en donateurs voor om dit tehuis af te bouwen. Elke bijdrage telt mee, want een zak cement kost $8,50 en een betonsteen kost $1,80

Colofon
Stichting Missionnaire du Salut( MISA )

Postbus 2665EB Bleiswijk

Tel: 0641641522 E-mail:info@missionaire-du-salut.org—

IBAN: NL66INGB0003446503

Internet: www.missionaire-du-salut.org, of via onze Facebookpagina:Stichting Missionnaire du Salut

Als er voor een project meer geld binnenkomt dan nodig, wordt wat overblijft besteed aan een vergelijkbaar project.