Fiscale aftrekbaarheid giften

Stichting  Misa is een ANBI- gecertificeerde instelling. Dat wil zeggen dat uw gift aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen, of voor een bedrijf van de winst, als u voldoet aan enkele voorwaarden.

Of uw gift volledig of gedeeltelijk aftrekbaar is hangt af van het soort gift en de bijbehorende voorwaarden:

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
– De instelling moet ANBI-gecertificeerd zijn
– U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of schriftelijke overeenkomst met de instelling. Het formulier hiervoor kunt u vinden op de pagina Overeenkomst periodieke giften van de belastingdienst.
– U doet de periodieke gift voor minimaal 5 jaar.
– De instelling levert u geen tegenprestatie voor de gift

Als u aan alle voorwaarden voldoet is uw gift volledig aftrekbaar. Er geldt geen drempel of maximumbedrag.

Gewone (eenmalige) gift

Een gewone (eenmalige) gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, als deze voldoet aan een aantal voorwaarden:
– De instelling moet ANBI-gecertificeerd zijn
– U doet de gift vrijwillig en niet omdat het verplicht is
– De instelling levert u geen tegenprestatie voor de gift
– U kunt met schriftelijke stukken (bijv. bankafschriften) aantonen dat u de gift heeft gedaan.

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Het maximaal aftrekbare bedrag voor gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen geldt geen drempel. De giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst met een maximumbedrag van € 100.000,-.
Voor meer of volledige informatie, verwijzen wij u naar de pagina Periodieke en gewone giften op de website van de belastingdienst.:

Wij doen ons uiterste best bovengenoemde informatie volledig en up-to-date te houden. Toch kan het voorkomen dat wetgeving verandert en wij deze informatie nog niet hebben kunnen verwerken. Daarom kan aan de informatie op deze pagina geen rechten worden ontleend.