Bestuurslid fondsenwerving


De Stichting is op zoek naar een bestuurslid fondsenwerving op vrijwillige basis.
Heeft u interesse, lees dan verder.
Omdat Stichting Misa geen subsidies ontvangt en volledig afhankelijk is van sponsoren en donateurs is deze functie onmisbaar en essentieel binnen het bestuur. Voor ons hele project is de financiële behoefte de komende jaren dermate groot, dat fondsenwerving een substantieel onderdeel van ons werk in Nederland zal zijn.
Taken:
– Werven van nieuwe donateurs en sponsoren voor Stichting Misa door het benaderen van organisaties en particulieren voor vast donateurschap of tijdelijke sponsoring van een project.
Wat vragen wij?:
-Een gedreven persoon met doorzettingsvermogen
-Goede communicatieve vaardigheden
-Iemand die bereid is om contacten te leggen zowel binnen als buiten het bestaande netwerk
-Interesse in en affiniteit met het werk van Stichting Misa
-Ervaring met dit soort werkzaamheden zou een groot voordeel zijn, maar is niet noodzakelijk
-In bezit van eigen PC met internetverbinding
Tijdsbesteding:
-Naar eigen inzicht en tijd
-Vier maal per jaar bestuursvergadering (verder contact via e-mail en telefoon)
Tags: Bestuur