Adoptieouders in NL en DRC

Adoptieouders in NL en DRC

Bij Stichting Misa geloven we in de kracht van gemeenschappen die elkaar ondersteunen. We zijn op zoek naar bijzondere individuen in Nederland en de Democratische Republiek Congo (DRC) die bereid zijn de verantwoordelijkheid te nemen voor een kind of zelfs voor een hele familie.

Onze missie is om deze adoptieouders te verbinden met degenen die dringend hulp nodig hebben, met als doel de basisbehoeften van kinderen en gezinnen te waarborgen.

Of het nu gaat om het bieden van onderwijskansen, het voorzien in basisbehoeften zoals voedsel en onderdak, of het ondersteunen van gezinnen totdat ze volledig onafhankelijk zijn van liefdadigheidssteun; we moedigen adoptieouders aan om een directe impact te maken. Door de krachten te bundelen, kunnen we levens veranderen en gemeenschappen sterker maken.

Als adoptieouder bij Stichting Misa speelt u een cruciale rol in het verbeteren van de levens van anderen. Samen kunnen we een verschil maken en een betere toekomst bieden aan degenen die het het hardst nodig hebben. Neem de stap om deel uit te maken van onze gemeenschap en help mee om een blijvende verandering teweeg te brengen. Samen bouwen we aan een wereld waarin niemand achterblijft.

 

Hoe word je adoptieouders? 

Verantwoordelijkheid nemen van een kind of van de heel familie om te help met basisbehoefte, de studie of de heel familie helpen of ondersteunen tot deze onafhankelijk wordt van de door uw verschafte hulp